lt   en   ru   de
        mesos perdirbejai
 Valdymo įgūdžių
 Pardavimų įgūdžių
 Vokiečių kalbos
 Gyvulių supirkimo
 Skerdenų klasifikavimo
 Gyvulių išpjaustinėjimo
 Technologinių naujovių
 Mėsos, pusgaminių kokybės
 Maisto saugos ir kokybės
 Darbų saugos 

Maisto saugos ir kokybės

Maisto saugos ir kokybės sistemos, jų sandara,  veikla, efektyvumo mokymai


Mokymų metu būtų nagrinėjamos šios temos: maisto saugos ir kokybės sistemos, jų sandara, veikimo principai, efektyvumas – esama padėtis, perspektyvos, motyvacija; pagrindiniai maisto saugos teisės ir normatyviniai (standartai) dokumentai, jų taikymo sritis bei efektyvumas; kokybės užtikrinimo sistemose apibrėžti pagrindiniai maisto saugos valdymo principai, taikomi mėsai (skerdenoms ir sudalintai, išpjaustinėtai mėsai), mėsos pusgaminiams, mėsos gaminiams; saugaus gamybos srauto valdymo schemos ir jų efektyvumo užtikrinimas; atsekamumo principo taikymas mėsos, pusgaminių ir gaminių kokybės ir saugos valdymo schemose; maisto saugos dokumentavimo sistemos praktiniai aspektai; vidaus ir išorės auditų darbas, motyvacija ir efektyvumas; maisto saugos darbo grupių įmonėse formavimo principai, motyvacija.
Maisto saugos efektyvus valdymas yra būtina kiekvienos įmonės veiklos dalis, be kurios įmonė negali vystyti veiklos. Maisto saugos sistemos – tai nuolat tobulintinos ir plečiamos įmonių sistemos, nes mokslo pažanga ir gyvenimo iššūkiai natūraliai skatina įmones apsidrausti ir preventyviai taikyti maisto saugos priemones tiekiant mėsą, mėsos pusgaminius ir mėsos gaminius vartotojų rinkai. Tikimasi  socialinio ir ekonominio efekto.

1.2.3.1. Maisto saugos ir kokybės sistemos, jų sandara,  veikla, efektyvumo teoriniai mokymai Lietuvoje


Šie mokymai, kaip ir kiti teoriniai mokymai, vyks Lietuvoje,  nes ekonominiu požiūriu Lietuvoje juos vykdyti yra tikslingiau.
Mokymai vyks po 2 darbo dienas ir šiuose mokymuose dalyvaus 2 darbuotojų grupės po 11-12 darbuotojų. Iš viso bus apmokyti 23 darbuotojai. Mokymuose dalyvaus technologai, vyr.meistrai.

1.2.3.2. Maisto saugos ir kokybės sistemos, jų sandara, veikla, efektyvumas – praktiniai mokymai Vokietijoje


Praktiniai mokymai vyks Vokietijoje, Tiuringijos žemėje, pagal iš anksto suderintas programas. Praktiniai mokymai vyks po 5 darbo dienas trimis grupėms, kurias sudarys po 8-9 darbuotojus. Iš viso bus apmokyti 25 darbuotojai. Mokymuose dalyvaus technologai, vyr.meistrai.

 
Asociacijos nariai Naujienos Projektai Naudingos nuorodos Kontaktai Informacija nariams
  K.Donelaičio 2-116, Kaunas LT- 01104 Tel.: 8 698 57001
Sprendimas UAB "Elektroninės Informacijos Centras"