lt   en   ru   de
        mesos perdirbejai
 Valdymo įgūdžių
 Pardavimų įgūdžių
 Vokiečių kalbos
 Gyvulių supirkimo
 Skerdenų klasifikavimo
 Gyvulių išpjaustinėjimo
 Technologinių naujovių
 Mėsos, pusgaminių kokybės
 Maisto saugos ir kokybės
 Darbų saugos 

Gyvulių išpjaustinėjimo

Galvijų ir kiaulių išpjaustinėjimo verslo (schemos, jų valdymas,  ekonominis efektas)  mokymai /mokymai jau įvyko/


Galvijų ir kiaulių išpjaustinėjimas, taikant tikslines skerdenų išpjaustinėjimo schemas, yra ekonomiškai svarbus veiksnys visoms mėsos verslo įmonėms. Racionalus tikslingas skerdenų preparavimas yra specifinės kvalifikacijos reikalaujantis darbas: atitinkamų žinių apie gyvūnų anatomines sistemas; pjaustinėjimo (preparavimo) technikas; personalo, darbo vietos, talpų, įnagių ir įrangos higieną ir kt.
Šie mokymai skirti išpjaustinėtojams ir jų tikslas – mėsos išeigos didinimas priklausomai nuo išpjaustinėjimo technikos tobulinimo, darbo našumo didinimas, naujų schemų ir technologijų racionalus taikymas (panaudojimas) išpjaustinėjimo proceso ir tolimesnio mėsos bei kitų (antrinių, šalutinių) produktų tolimesnio tvarkymo metu. Šioje srityje Lietuva atsilieka nuo kitų išsivysčiusių valstybių. Priežastis – nėra organizuojami išpjaustytojų mokymai, jie neturi galimybės kelti savo kvalifikaciją, todėl  Lietuvoje nėra diegiamos šios srities  naujovės (motyvuotos išpjaustinėjimo schemos, išpjaustinėtos mėsos tolimesnio tvarkymo pagal atsekamumo principą motyvacija, šalutinių produktų tvarkymo motyvacija).
Šiai problemai spręsti inicijuojami mokymai išpjaustinėtojams, apimantys šiuos klausimus: skerdenų išpjaustinėjimo technologijos, skerdenų anatominė sudėtis, audinių fiziniai ir cheminiai rodikliai, skerdenų brendimo biocheminiai pokyčiai. Europoje  naudojamos įvairios išpjaustinėjimo schemos, jos įvairiai  valdomos. Siekiant ekonominio ir socialinio efektyvumo labai svarbu gerai pritaikyti šias schemas.
Šie mokymai labai svarbūs tiek išpjaustytojams, siekiant jų konkurencingumo  darbo rinkoje, tiek įmonei, siekiant ekonominio naudingumo.
Teoriniai mokymai vyko Lietuvoje, praktiniai Vokietijoje.

1.1.3.1. Galvijų ir kiaulių išpjaustinėjimo verslo (schemos, jų valdymas,  ekonominis efektas) -  teoriniai mokymai Lietuvoje


Šie mokymai, kaip ir kiti teoriniai mokymai, vyko Lietuvoje,  nes ekonominiu požiūriu Lietuvoje juos vykdyti yra tikslingiau.
Mokymai vyko po 2 darbo dienas ir šiuose mokymuose dalyvavo 2 darbuotojų grupės po 18-19 darbuotojų. Iš viso buvo apmokyti 37 darbuotojai. Mokymuose dalyvavo: išpjaustymo skyriaus meistrai, išpjaustytojai, technologai.

1.1.3.2. Galvijų ir kiaulių išpjaustinėjimo verslo (schemos, jų valdymas,  ekonominis efektas) -  praktiniai mokymai Vokietijoje /mokymai jau įvyko/


Praktiniai mokymai vyko Vokietijoje, Tiuringijos žemėje, iš anksto suderintose gamybos įmonėse (mėsos verslo įmonėse).
Praktiniai mokymai vyko po 5 darbo dienas keturiomis grupėms, kurias sudarė po 9-10 darbuotojų. Iš viso buvo apmokyti 37 darbuotojai. Mokymuose dalyvavo: išpjaustymo skyriaus meistai, išpjaustytojai, technologai.

 
Asociacijos nariai Naujienos Projektai Naudingos nuorodos Kontaktai Informacija nariams
  K.Donelaičio 2-116, Kaunas LT- 01104 Tel.: 8 698 57001
Sprendimas UAB "Elektroninės Informacijos Centras"