lt   en   ru   de
        mesos perdirbejai
 Valdymo įgūdžių
 Pardavimų įgūdžių
 Vokiečių kalbos
 Gyvulių supirkimo
 Skerdenų klasifikavimo
 Gyvulių išpjaustinėjimo
 Technologinių naujovių
 Mėsos, pusgaminių kokybės
 Maisto saugos ir kokybės
 Darbų saugos 

Gyvulių supirkimo

Galvijų ir kiaulių supirkimo sistemos mokymai /mokymai jau įvyko/

Mokymų metu sprendžiamos aktualios visų projekto partnerių problemos, susijusios su skerdyklų veiklos organizavimu.
Galvijų ir kiaulių skerdimas yra pirminis mėsos perdirbimo procesas. Lietuvoje šiuo metu nėra gerai organizuotos racionalios gyvulių supirkimo sistemos, kurios paprastai dirba Europos Sąjungos šalyse-senbuvėse, ypač ši sistema racionaliai funkcionuoja Vokietijoje kaip žaliavų tvarkymo valstybinės politikos dalis. Lietuvoje gyvulių supirkimo sistema būtų svarbi ekonominiu požiūriu mėsos verslo grandis gyvulių tiekėjų (augintojų) ir skerdyklų (perdirbėjų) veikloje. Nuo šios grandies veiklos efektyvumo priklauso mėsos kokybė. Šiuo metu Lietuvoje galvijienos kokybė yra ypač nepatenkinama: pagal SEUROP /nuo super iki poor/ privalomą skerdenų klasifikavimo pagal kokybę ir masę skalę daugiausia Lietuvoje yra pagaminama tik O ir P kategorijos galvijų skerdenos. Tuo tarpu Europoje (pvz., Vokietijoje) ir kitose šalyse skerdžiami galvijai, kurių skerdenų kokybės kategorija yra daug aukštesnė – E ir U. Tokiu būdu pasiekiamas ne tik racionaliau panaudojamos žaliavos, gaunant didesnes mėsos išeigas, bet tai yra labai svarbu ir maisto saugos požiūriu, nes geriau įmitusių gyvulių mėsa yra potencialiai sveikesnė. 
Pagrindiniai mokymai:
- gyvulių (galvijų ir kiaulių bandų formavimas) paruošimas tiekimui į skerdyklas, jų transportavimas ir tolimesnis tvarkymas;
- gyvūnų gerbūvio esmė ir prasmė tvarkant gyvulius, pagrindiniai reikalavimai personalui; higienos ir sanitarijos aspektai;
- gyvulių tiekimų sistemos ir jų efektyvumas, tiekimo tvarkos racionalumas; darbo organizavimo specifika;
- gyvulių priešskerdiminio išlaikymo darbai (alkinimas, girdymas, valymas, veterinarinė inspekcija, varovų darbas ir kt.);
- gyvulių stresai, streso prevencija ir minimalizavimo būdai;
- gyvulių supirkimo kainodara Europos Sąjungoje, Vokietijoje, Lietuvoje.

Šių mokymų tikslas – saugus ir racionalus gyvulių tvarkymas (handling) siekiant išvengti gyvulių streso juos laikant, transportuojant iš augintojų (punktų) į skerdyklas ir tinkamas gyvulių priešskerdiminis paruošimas. Nuo šių veiksnių tiesiogiai priklauso mėsos kokybės lygis. Mokymų rezultatas bus įmonių motyvacija dėl racionalaus gyvulių paruošimo skerdimui, socialinės ir ekonominės naudos suvokimo ir įvertinimo, dalykinių ryšių tarp augintojų ir skerdimo įmonių stiprinimo.

1.1.1.1. Galvijų ir kiaulių supirkimo sistemos teoriniai mokymai Lietuvoje /mokymai jau įvyko/


Teoriniai mokymai vyko Lietuvoje, kuriuos vykdė kompetentingas specialistas iš Vokietijos. Vokietija turi gerą praktiką šioje srityje. Su šia šalimi mėsos perdirbėjams jau yra tekę dalykiškai praktiškai bendradarbiauti mėsos verslo klausimais ir įsitikinta, kad mėsos sektorius šioje šalyje yra racionaliai ir motyvuotai tvarkomas visoje grandyje – nuo augintojo iki vartotojo. Ši šalis pasirinkta todėl, kad jos siūlomi mokymai atitinka Lietuvos mėsos verslo poreikius, jau dabar yra susiklostę ir palaikomi realūs dalykiniai santykiai su šia šalimi (bazė – Tiuringijos žemės mėsos sektorius).
Teorinių mokymų trukmė yra 2 darbo dienos. Mokymuose dalyvavo 18 darbuotojų.

1.1.1.2. Galvijų ir kiaulių supirkimo sistemos praktiniai mokymai Vokietijoje /mokymai jau įvyko/


Vokietijoje tiuringijos žemėje vyko praktiniai mokymai, skirti įgytoms teorinėms žinioms įtvirtinti  realioje skerdyklų aplinkoje. Šiuose mokymuose buvo praktiškai sprendžiami galvijų ir kiaulių supirkimo sistemos klausimai: sistemos struktūra, veikimo lankstumas, supirkimo kainų politikos principai (teigiami ir neigiami veiksniai).
Praktinių mokymų trukmė yra 5 darbo dienos. Mokymuose dalyvavo 18 darbuotojų (2 grupės po 9 dalyvius)

 
Asociacijos nariai Naujienos Projektai Naudingos nuorodos Kontaktai Informacija nariams
  K.Donelaičio 2-116, Kaunas LT- 01104 Tel.: 8 698 57001
Sprendimas UAB "Elektroninės Informacijos Centras"