lt   en   ru   de
        mesos perdirbejai
 Valdymo įgūdžių
 Pardavimų įgūdžių
 Vokiečių kalbos
 Gyvulių supirkimo
 Skerdenų klasifikavimo
 Gyvulių išpjaustinėjimo
 Technologinių naujovių
 Mėsos, pusgaminių kokybės
 Maisto saugos ir kokybės
 Darbų saugos 

Valdymo įgūdžių

Valdymo įgūdžius tobulinantys mokymai

Vadovas – tai žmogus, kuris atsako už darbų apimtį, didesnę nei jis pats gali atlikti, ir kuriam pavaldūs kiti darbuotojai, padedantys siekti numatytų rezultatų. Nėra vieno vadovavimo būdo, kuris tiktų visais atvejais. Vadovas turi mokėti prisitaikyti prie įvairių aplinkos reikalavimų. Penki pagrindiniai elementai, kurie sudaro vadovo darbo funkcijas: prognozuoti ir planuoti, organizuoti, vadovauti (duoti nurodymus), koordinuoti ir kontroliuoti.
Šio projekto metu nėra detalių mokymų kiekvienai funkcijai atlikti, tačiau pagal atliktą vadovų apklausą, pasirinkti aktualiausi vadovams mokymai, kurie tiesiogiai siejami su atliekamu jų darbu ir atsakomybėmis, ir pasirinktos opiausios sritys.
Projekto metu pasirinkta vykdyti mokymus ne tik mėsos perdirbimo darbuotojams, bet ir vadovams, nes tik visapusiškas problemų sprendimas ir visų lygių darbuotojų mokymas duos laukiamą pridėtinę vertę ir užtikrins iškeltų tikslų pasiekimą ir iškeltų problemų sprendimą.

2.1.1.1. Valdymo suvokimas visoje valdymo grandinėje

Projekte dalyvaujančių įmonių vadovai mato galimybes ir jaučia poreikį pagerinti visos įmonės verslo procesų organizavimą. Visgi, atskirų padalinių procesų valdymas yra aiškus ir didelių problemų nesukelia, palyginti su bendru įmonės verslo procesų organizavimu.
Įmonių vadovų sprendimai standartizuojant ir tarpusavyje derinant procesus, atskirų procesų modeliavimas ir aprašymas iš esmės vertinami gerai, tačiau trūkumai tampa akivaizdūs įgyvendinant aprašytus procesus. Vadovaujančios grandies žinių ir įgūdžių tobulinimas valdymo sampratoje – tai pagrindinis sėkmingo bendrų įmonės procesų įgyvendinimo veiksnys. Vadovybės mokymai ir įgūdžių formavimas valdant verslo procesus ne tik svarbus, bet gali būti ir lemiamas veiksnys įmonės konkurencingumui didinti ir ilgalaikei plėtrai užtikrinti. Todėl verslo procesų valdymas aiškiai priskiriamas vadybos užduotims ir profesiniams įgūdžiams, tiesiogiai reikalingiems vadovams vykdant darbo funkcijas. Vadovai dažniausiai supranta verslo procesų valdymo koncepciją, ir trūksta jiems ne suvokimo, o praktinio jo įgyvendinimo.
Bus apmokyti  26 vadovaujančio personalo atstovai.  Mokymuose dalyvaus įmonių vadovai, komercijos, finansų direktoriai.

2.1.1.2.  Efektyvus įmonės administravimas  /mokymai jau įvyko/


Efektyvus įmonės organizavimas: kaip nustatyti prioritetus, planuoti ir optimizuoti įmonės darbą? Tai didžiulė problema, su kuria susiduriame kiekvieną dieną. Laiko stoka ir begalinis tempas verčia vadovus ieškoti naujų būdų ir galimybių, kaip efektyviau administruoti įmonę, kad šie veiksniai neturėtų neigiamų pasekmių ilgalaikei įmonės plėtrai ir konkurencingumui rinkoje.
Šie mokymai tiesiogiai susiję su vadovo profesinėmis žiniomis, kurios reikalingos atliekant visas penkias vadovo funkcijas: prognozuoti ir planuoti, organizuoti, vadovauti (duoti nurodymus), koordinuoti ir kontroliuoti.
Apmokyti  26 vadovaujančio personalo atstovai.  Mokymuose dalyvavo įmonių vadovai, komercijos, finansų direktoriai.

2.1.1.3. Įmonės finansų valdymas /dalis mokymų jau įvyko/


Viena svarbiausių įmonės gyvavimo sąlygų – jos finansai. Jie leidžia įmonei vykdyti veiklą, įgyvendinti strateginius tikslus. Tinkamas finansų valdymas ir kontrolė – vienas iš prioritetinių įmonės siekių, o jo įgyvendinimo efektyvumą lemia finansų politika. Kaip ją sėkmingai suformuoti, kaip tinkamai įvertinti finansinę riziką ir ją valdyti praktinėse situacijose.
Šie mokymai skirti įmonės vadovams, o ne finansininkams, ir bus nagrinėjamos jiems reikalingos  žinios, būtinos įmonei valdyti ir sprendimams priimti. Šie mokymai labai svarbūs vystant įmonės veiklą, planuojant investicijas, nes nuo vadovo kompetencijos šioje srityje gali priklausyti tinkama ir ilgalaikė įmonės plėtra, jos tikslų bei siekių įgyvendinimas.
Mokomi 26 vadovaujančio personalo atstovai.  Mokymuose dalyvauja įmonių vadovai, komercijos, finansų direktoriai.

2.1.1.4. Komandinio darbo, efektyvios komunikacijos įgūdžių formavimo seminaras (Team building) /mokymai jau įvyko/

Siekiant skatinti glaudesnį ir efektyvesnį sektoriaus darbuotojų bendravimą, keitimąsi sukaupta patirtimi bei žiniomis mėsos perdirbimo srityje, organizuotas komandinio darbo seminaras asociacijos narių vadovaujantiems darbuotojoms. Mokymų metu visi užsiėmimai buvo organizuoti žaidimų, rungčių forma, todėl buvo ypač efektyvus komandinio darbo ir efektyvios komunikacijos įgūdžiams lavinti.
Mokymuose dalyvavo 26 įmonių vadovai, komercijos, finansų direktoriai.

 
Asociacijos nariai Naujienos Projektai Naudingos nuorodos Kontaktai Informacija nariams
  K.Donelaičio 2-116, Kaunas LT- 01104 Tel.: 8 698 57001
Sprendimas UAB "Elektroninės Informacijos Centras"