lt   en   ru   de
        mesos perdirbejai
 Veiklos tikslai ir uždaviniai
 Asociacijos struktūra
 Įstojimo tvarka 

Įstojimo tvarka

 

♦ Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, pripažįstantys Asociacijos įstatus ir suinteresuoti jos veikla.

♦ Juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais pateikia raštišką prašymą su pasižadėjimu laikytis Asociacijos įstatų.

Nauji Asociacijos nariai priimami Asociacijos narių susirinkime balsų dauguma.

 

ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS:

- dalyvauti Asociacijos valdyme;
- gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
- naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
- dalyvauti Asociacijos renginiuose;
- išstoti iš Asociacijos.

 

ASOCIACIJOS NARIŲ PAREIGOS:

- laikytis Asociacijos įstatų;
- Asociacijos įstatų ir Asociacijos susirinkimo nustatyta tvarka mokėti stojamąjį, einamuosius, tikslinius ir kitus įnašus;
- nevykdyti veiklos, kuri kenktų asociacijos ir kitų Asociacijos narių interesams;
- vykdyti Asociacijos narių tarpusavio susitarimus, įsipareigojimus;
- saugoti Asociacijos ir jos narių komercines, ūkines, gamybines ir kitas paslaptis;
- vykdyti Asociacijos narių susirinkimo nutarimus;
- teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną Asociacijos tikslams įgyvendinti.

 
Asociacijos nariai Naujienos Projektai Naudingos nuorodos Kontaktai Informacija nariams
  K.Donelaičio 2-116, Kaunas LT- 01104 Tel.: 8 698 57001
Sprendimas UAB "Elektroninės Informacijos Centras"