lt   en   ru   de
        mesos perdirbejai
 Veiklos tikslai ir uždaviniai
 Asociacijos struktūra
 Įstojimo tvarka 

Veiklos tikslai ir uždaviniai

LMPA VEIKLA

• Atstovauja savo narių interesams; formuoja vieningą mėsos verslo poziciją;
• Bendradarbiauja ir teikia pasiūlymus valstybės valdymo institucijoms;
• Bendradarbiauja su giminingomis asociacijomis bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, rengia bendrus projektus;
• Dalyvauja rengiant savo narių veiklos vystymo programas ir projektus.

 
Asociacijos nariai Naujienos Projektai Naudingos nuorodos Kontaktai Informacija nariams
  K.Donelaičio 2-116, Kaunas LT- 01104 Tel.: 8 698 57001
Sprendimas UAB "Elektroninės Informacijos Centras"