lt   en   ru   de
        mesos perdirbejai
 Įgyvendintos veiklos
 Pasiekti rodikliai
 Naujienos 

Naujienos

Š. m. liepos 25 – 29 dienomis Vokietijoje, Tiūringijos žemėje vyko mokymai „Maisto saugos ir kokybės sistemos, jų sandara,  veikla, efektyvumas“

 

Mokymų metu buvo nagrinėjamos šios temos: maisto saugos ir kokybės sistemos, jų sandara, veikimo principai, efektyvumas – esama padėtis, perspektyvos, motyvacija; pagrindiniai maisto saugos teisės ir normatyviniai (standartai) dokumentai, jų taikymas įmonėse; kokybės užtikrinimo sistemose apibrėžti pagrindiniai maisto saugos valdymo principai, taikomi mėsai (skerdenoms ir sudalintai, išpjaustinėtai mėsai), mėsos pusgaminiams, mėsos gaminiams; saugaus gamybos srauto valdymo schemos ir jų efektyvumo užtikrinimas; atsekamumo principo taikymas mėsos, pusgaminių ir gaminių kokybės ir saugos valdymo schemose; maisto saugos dokumentavimo sistemos praktiniai aspektai; vidaus ir išorės auditų darbas, motyvacija ir efektyvumas; maisto saugos darbo grupių įmonėse formavimo principai, motyvacija; gamybos planavimo problemos ir iššūkiai. 

Mokymų metu patirties sėmėmės vienose didžiausių Vokietijos mėsos perdirbimo įmonių: Kaufland tinklo išpjaustymo įmonėje, B. & C. Tönnies Zerlegebetrieb GmbH, Ernstrodos mėsos perdirbimo įmonėje, Greußener Schinken-und Salamifabrik.

 
Asociacijos nariai Naujienos Projektai Naudingos nuorodos Kontaktai Informacija nariams
  K.Donelaičio 2-116, Kaunas LT- 01104 Tel.: 8 698 57001
Sprendimas UAB "Elektroninės Informacijos Centras"